ถ้าจะทำกล่อง มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

ถ้าจะทำกล่อง มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?