SME NATIONAL AWARDS 2019


บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติประจำปี 2019

เราขอสัญญาว่าเราจะรักษาระดับคุณภาพให้ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมปรับปรุง และ พัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าที่รักยิ่ง

และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อเกียรติอันทรงคุณค่านี้ ขอขอบคุณ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)

ที่ให้โอกาส พร้อมคำแนะนำที่ดีเยี่ยมจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Visitors: 399,220