กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ร่วมกับเทศบาลรังสิต ณ ชุมชนบางหวาย วันที่ 15 มกราคม 2562


 

Visitors: 1,025,983