Innovative Cosmetics // marl sunscreen

กันแดดดินสอพอง

กับ

รางวัลรองชนะเลิศ Innovative Cosmetics

ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

และ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาครีมกันแดดดินสอพอง คือ อยากนำดินสอพองที่ถือเป็นสมุนไพรของประเทศไทยที่หาได้ง่าย

มาพัฒนาเพิ่มคุณค่าจึงทำการวิจัยร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จนค้นพบว่าดินสอพองมีประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีในช่วงยูวี พร้อมประสิทธิภาพด้านความทนต่อแสงยูวี

และ สามารถใช้ทดแทนสารกันแดดที่เป็นตัวเสริมประสิทธิภาพในสูตรตำรับ เนื้อครีมซึมไวไม่คราบขาว นอกจาก

จะได้ประสิทธิภาพด้านยูวีแล้ว ราคาไม่สูงเกินไปช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางได้วัตถุดิบในราคาที่ประหยัด

และ สามารถนำดินสอพองมาต่อยอดในผลิตภัณฑ์อื่นได้ต่อไป 

#กันแดดดินสอพอง

#วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

#คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย 

#รางวัลแห่งความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

#marl sunscreen

Visitors: 1,017,105