SME NATIONAL AWARDS 2019

SME NATIONAL AWARDS 2019
บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติประจำปี 2019
เราขอสัญญาว่าเราจะรักษาระดับคุณภาพให้ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมปรับปรุง และ พัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าที่รักยิ่ง
และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อเกียรติอันทรงคุณค่านี้ ขอขอบคุณ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
ที่ให้โอกาส พร้อมคำแนะนำที่ดีเยี่ยมจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Visitors: 1,017,106