Quality Control

Quality Control


การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ ที่เริ่มตั้งแต่ต้นกระบวนการ ในกระบวนการ และ ก่อนเก็บและส่งมอบ เพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดี

 

 

 

ต้นกระบวนการ (Raw material Quality Control) การควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางตั้งแต่รับเข้าว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือไม่ พร้อมคลังในการจัดเก็บที่สามารถควบคุมอุณหภูมิต่างๆเพื่อให้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการ (In process Quality Control) การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นไปตาม master formular มีระบบควบคุมคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนงาน

 

 

 

การจัดเก็บเข้าสู่คลังสินค้า (Warehouse) ในห้องจัดเก็บที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นเพื่อผลิตภัณฑ์ในคลังเป็นไปตามข้อกำหนด สะอาด และมีความปลอดภัย ระบบถูกพัฒนาเพื่อรักษาคุณสมบัติของความเป็นเครื่องสำอางที่ดีและมีระเบียบในการจัดเก็บ พร้อมระบบ FIFO บันทึกการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ


Visitors: 1,017,101