Thai Rice Cosmetics Award

น้ำมันนวดตัวข้าวรังไหม

กับ

รางวัลรองชนะเลิศ Thai Rice Cosmetics

ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

และ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดการทำน้ำมันนวดตัวให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด

ทำแล้วผิวพรรณดีขึ้น ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตร ข้าวคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ซึ่งน้ำมันรำข้าวมี  gamma oryzanol,tocolpherol, กรดไขมันจำเป็นคือ omega-3 และ omega-6

ประกอบกับรังไหมที่มีโปรตีนอยู่มาก เมื่อนำมารวมกันจึงเป็นน้ำมันนวดตัวที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณอย่างมาก

 

#น้ำมันนวดตัวข้าวรังไหม

#คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย 

#รางวัลแห่งความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

#ไทยครีม

Visitors: 1,036,850