ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง

ประกาศร่างฉลากเครื่องสำอางใหม่ในอนาคต อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความในฉลากเครื่องสำอาง

หากทางลูกค้าต้องการพิมพ์ฉลากเอง หรือ พิมพ์ใหม่ ควรทำการศึกษาการจัดทำฉลากเครื่องสำอาง

 

ตามกฏหมายใหม่ก่อนพิมพ์ทุกครั้ง และเพื่อความสะดวกของลูกค้า โปรดติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้าไทยครีมเพิ่มเติม ก่อนพิมพ์เสมอ