ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง

ประกาศร่างฉลากเครื่องสำอางใหม่ในอนาคต อาจส่งผล ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความในฉลากเครื่องสำอาง

หากทางลูกค้าต้องการพิมพ์ฉลากเอง หรือ พิมพ์ใหม่

ควรทำการศึกษาการจัดทำฉลากเครื่องสำอาง

ตามกฏหมายใหม่ก่อนพิมพ์ทุกครั้ง และเพื่อความสะดวกของลูกค้า

โปรดติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริการลูกค้าไทยครีมเพิ่มเติม ก่อนพิมพ์เสมอ

Visitors: 1,029,331