หนังสือแจ้งบัตรประชาชนไม่ตรงทะเบียนบ้าน


หนังสือแจ้งบัตรประชาชนไม่ตรงทะเบียนบ้าน

 

เอกสารทุกรายการต้องกรอกด้วยปากกาน้ำเงิน  - ถ้าบัตรประชาชนไม่ตรงทะเบียนบ้านเพราะ สำนักงานเขตแจ้งว่า บัตรประชาชน ใช้ได้ ไม่หมดอายุ อย่าเพิ่งเปลี่ยน ให้แจ้งกลับมาที่ไทยครีมเพื่อขอ ฟอร์ม เพิ่ม 1 รายการคือ หนังสือแจ้งบัตรประชาชนไม่ตรงทะเบียนบ้าน

 

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

 

คุณอุมาวรรณ เรืองฉาย (ซัพพอต)

 

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

Visitors: 1,029,347