เอกสารการขอ เลขที่รับจดแจ้ง กรณีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (บมจ./บจ./หจก.)


เอกสารการขอ เลขที่รับจดแจ้ง กรณีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (บมจ./บจ./หจก.)

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ เอกสารทุกรายการต้องกรอกด้วยปากกาน้ำเงิน

 สามารถ Download ไฟล์เอกสารจากลิงค์ด้านล่าง

1.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่าน (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตราทุกหน้า)

- หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล รบกวนเพิ่มสำเนาเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล

- กรณีที่จดทะเบียนสมรส รบกวนเพิ่มสำเนาทะเบียนสมรส

2.สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกท่าน (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตราทุกหน้า)

3.สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกของบริษัท (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตรา)

4.หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองบริษัท มีวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง กรอกให้ครบถ้วน ถ้าไม่มีต้องไปเพิ่มให้เรียบร้อย หนังสือรับรองบริษัท ขออัพเดตล่าสุด ห้ามเกิน 6 เดือน (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตราทุกหน้า) 

5.หนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการ ขอ เลขที่รับจดแจ้ง (ต้องใช้เอกสารของ อย. เท่านั้น) สามารถดูตัวอย่างการกรอกตามจากไฟล์ตัวอย่างที่แนบมา

6.แบบคำขอรหัสผู้ประกอบการ แบบคำขอรหัสผู้ประกอบการ ต้องถ่ายเอกสาร ให้มีแค่ 1 ใบ หน้าหลังเพราะไฟล์ที่แนบมามี 2 แผ่น อันนี้สำคัญอย่าทำผิด (ต้องใช้เอกสารของ อย. เท่านั้น) พร้อมทั้งลงชื่อและประทับตรา

7.หนังสือรับรองตราสินค้า เพื่อยืนยันสั่งซื้อสั่งจ้างบริษัทผลิต (โปรด กรอกให้ละเอียด ทุกบรรทัด) ให้ ลูกค้าเขียน มาให้เรียบร้อยด้วยนะค่ะ ว่าตรายี่ห้อ อะไร เช่น ตราสินค้า คือ ABC  เอบีซี  เพราะ ถ้าผิด จะขอไม่ได้ การเว้นวรรค ให้ตรงไทยอังกฤษ เช่น 

ไทยครีม THAICREAM  ห้ามเขียน ไทย  ครีม  THAICREAM  (โปรดสังเกต ไทย วรรค ครีม ไม่ตรงกับอังกฤษที่ไม่มีเว้นวรรค)

เขียนติดกัน ไม่ติดกัน ต้องเช็กให้เรียบร้อย ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ต้องสัมพันธ์กันเสมอ อ่านไปแล้วตรงกัน  

8.หนังสือชี้แจงตราสินค้า ดูตามตัวอย่างที่แนบมา ใช้สำหรับแนบกับเอกสารการขอเลขที่รับจดแจ้ง เพื่อยืนยันกับทาง อย. ว่าจะไม่แปลความหมายของตราสินค้า

9.แผนที่ทางไปบริษัท รบกวนเขียนแผนที่ตามทะเบียนบริษัทเท่านั้น (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตรา) 

10.แผนผังในบริษัทด้านในอาคาร ระบุที่เก็บเครื่องสำอางว่าเอาไว้ตรงไหน มีตู้ มีห้องเก็บ ชัดเจน (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตรา)

หมายเหตุ

- รบกวนเขียนที่อยู่ตามที่ตั้งบริษัท เช่น อำเภอเมืองลพบุรี ให้เขียน อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีชื่อจังหวัดต่อท้ายอำเภอเมือง

- รบกวนกรอกข้อมูลทุกใบให้ตรงตามที่ตั้งบริษัท

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

คุณอุมาวรรณ เรืองฉาย (ซัพพอต)

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Visitors: 674,672