หนังสือชี้แจงชื่อผลิตภัณฑ์ (กรณีไม่มีทะเบียนพาณิชย์, มีทะเบียนพาณิชย์, บริษัท จำกัด)


หนังสือชี้แจงชื่อผลิตภัณฑ์ (กรณีไม่มีทะเบียนพาณิชย์, มีทะเบียนพาณิชย์, บริษัท จำกัด) 

เอกสารทุกรายการต้องกรอกด้วยปากกาน้ำเงิน 

 

 -ดูตามตัวอย่างที่แนบมา ใช้สำหรับแนบกับเอกสารอย.

เพื่อยืนยันกับทาง อย. ว่าจะไม่แปลความหมายของชื่อผลิตภัณฑ์

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

คุณอุมาวรรณ เรืองฉาย (ซัพพอต)

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

Visitors: 1,026,468