สารสกัดรังไหม

สารสกัดรังไหม

  • สารสกัดรังไหมคืออะไร?

                เป็นสารสกัดจากรังไหม Bombyx mori มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี มีลักษณะเด่น คือ อุดมไปด้วยโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีน Sericin และกรดอะมิโนต่าง ๆ ถึง 15 ชนิด อาทิ ไกลซีน (Glycine), อะลานีน (Alanine), ลิวซีน (Leucine), ไอโซลิวซีน (Isoleucine), และ วาลีน (Valine) เป็นต้น

  • ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

                พบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากการทดสอบสารสกัดรังไหมด้วยวิธี DPPH radical scavenging โดยสารสกัดรังไหมเข้มข้น 7.46 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ถึง 50% และไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์จากผลการทดสอบด้วยเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell)ที่ความเข้มข้นของสารสกัด 50   ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร[1]

  • ผลจากงานศึกษาวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

                การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน Sericin ที่สกัดจากรังไหม Bombyx mori พบว่า โปรตีน Sericin เหมาะสมในการใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ฟื้นบำรุงและซ่อมแซมผิวหนัง[2] เนื่องจาก

ü  มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุมูลอิสระสูง (Anti-oxidant) เนื่องจากมีกรดอะมิโนจำนวนมากเป็นองค์ประกอบ

ü  มีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่เร่งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน (Melanin) ที่ชั้นหนังกำพร้า (Epidermis)

ü  มีประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังได้เทียบเท่ากับกรดไฮยารูโลนิค (Hyaluronic acid)

ü  ช่วยกระตุ้นการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) ซึ่งเป็นเซลล์ทำหน้าที่สร้างความแข็งแรงให้กับผิวหนังโดยการสร้างเส้นใยโปรตีนที่สำคัญคือ คอลลาเจนและอิลาสติน ในชั้นหนังแท้ (Dermis)

ü  กระตุ้นการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนคอลลาเจนและกรดไฮยารูโลนิค

ü  มีคุณสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต โดยเฉพาะช่วงความยาวคลื่น 223-300 นาโนเมตร ซึ่งครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นของรังสียูวีบี

 

 

อ้างอิงจาก

[1] ผลการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ Cytotoxicity against Vero cell (African green monkey kidney fibroblast)

 [2]Bombyx mori silk-based materials with implication in skin repair: Sericin versus regenerated silk fibroin ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Biomaterials Application ปี 2019

Visitors: 983,004