เทคนิคการตั้งชื่อสินค้าเพื่อขอจดแจ้งเครื่องสำอาง

เทคนิคการตั้งชื่อสินค้าเพื่อขอจดแจ้งเครื่องสำอาง

ชื่อสินค้าคือชื่อที่เราใช้ในการโปรโมทและโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าของเรา เป็นชื่อที่ลูกค้าใช้ในการแนะนำสินค้าหรือบริการของเราให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้ เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากการใช้ประโยชน์จากมันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การตั้งชื่อสินค้าย่อมมีผลกับธุรกิจ แต่ทำไมชื่อนี้ก็ไม่ได้ชื่อนั้นก็ไม่ได้ นั่นเพราะ

ชื่อสินค้า เราไม่รู้ว่าคำไหนห้ามใช้ทางกฎหมาย หากเรารู้ว่าชื่อสินค้า มีข้อห้ามอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องง่ายเลย

 

มาดูหลักการพิจารณาคำที่ใช้เป็นชื่อการค้า หรือชื่อเครื่องสำอางตามกฎหมาย มีอยู่หลายข้อนะคะ ดังนั้นการตั้งชื่อเครื่องสำอางต้องคำนึงข้อห้ามเหล่านี้เสียก่อน

- ข้อความที่ใช้เป็นชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีความหมายสอดคล้องตรงกันหรือใช้ทับศัพท์

- ต้องไม่ใช้ชื่อไปในทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรือ อาจทำให้เข้าใจผิดจากความจริง

- ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

- ต้องไม่ใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือส่อไปในทางทำลายคุณค่าทางภาษาไทย

- ต้องไม่ใช้คำที่สื่อถึงการใช้ทางเพศสัมพันธ์

- ไม่ใช้ข้อความ/คำศัพท์/ตัวย่อ/คำพ้องรูป/คำพ้องเสียง/ตัวอักษร/ตัวเลข/การออกเสียงที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง

- ไม่ใช้ข้อความที่สื่อในทางยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องสำอาง

 

หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสารเป็นชื่อเครื่องสำอาง หรือเป็นส่วนของชื่อเครื่องสำอาง

- ต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในปริมาณที่เพียงพอ

- ต้องระบุชื่อสารนั้นไว้ที่ฉลากว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญ

 

หลักเกณฑ์การใช้สรรพคุณเป็นชื่อเครื่องสำอาง

- ต้องมีสารที่มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้าง และมีปริมาณที่เพียงพอ (มีปริมาณตามที่กำหนดไว้ในเอกสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้)

- ต้องระบุชื่อสารที่มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างนั้นไว้ที่ฉลากว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญ

 

หลักเกณฑ์การกล่าวอ้างชื่อสารว่าเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

- ต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นจริง

- ต้องระบุชื่อสารนั้นไว้ที่ฉลากเครื่องสำอางว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญ

- หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสารด้วย จะต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในปริมาณที่เพียงพอแก่การกล่าวอ้างสรรพคุณ

 

โดยส่วนใหญ่ชื่อที่ไม่ผ่านนั้น

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอางที่สื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากแนวทางข้างต้น หรือมีเจตนาแอบแฝงที่ทำให้เข้าใจ

ผิดในสาระสำคัญ หรือเกินความเป็นเครื่องสำอาง เข้าข่ายห้ามใช้เช่นเดียวกัน

 

การใช้ภาษาเทคนิค หรือวิชาการ เช่น ศัพท์ทางการแพทย์ ทางเภสัชกรรม ซึ่งสามารถสื่อความหมายตามวิชาชีพนั้น

รวมทั้งการใช้คำควบรวม หรือการเชื่อมคำให้ติดกัน ที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ หรือเกินความเป็นเครื่องสำอาง เข้าข่าย

ห้ามใช้เช่นเดียวกัน

 

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 1,029,348