นมผึ้ง - Royal Jelly

นมผึ้ง - Royal Jelly

 

 

 

ลักษณะเป็นครีมข้นสีออกเหลืองครีม เกิดจากการการหลั่ง นมผึ้ง ของผึ้งงานซึ่งมาจากเกสร น้ำ และน้ำผึ้งและฮอร์โมนมีรสชาติเป็นกรด โดยผึ้งงานจะทำหน้าที่เก็บกักนมผึ้งเอาไว้ป้อนผึ้งนางพญา และผึ้งอื่นๆ โดยที่ตัวอ่อนผึ้งๆอาจได้รับนมผึ้งช่วงวันแรก แต่ถ้าเป็นผึ้งนางพญาจะได้รับนมผึ้งตลอดไปเพื่อทำหน้าที่สืบพันธุ์สร้างผึ้งใหม่ออกมา การใช้นมผึ้งเพื่อเป็นอาหารสำคัญให้กับตัวอ่อนผึ้งเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำให้นมผึ้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอาหารบำรุงเพื่อตัวอ่อนผึ้ง ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน และกรดอะมิโนที่สำคัญต่อตัวอ่อนผึ้งจำนวนมาก พร้อมคุณค่าที่นำมาใช้ในทางเครื่องสำอางเพื่อเป็น มอยเจอร์ในการบำรุง และ  Antimicrobial  และ Antioxidative เพื่อป้องกันความเสียหายจากผิวชราภาพและริ้วรอยเริ่มต้น

 

 

Visitors: 1,025,982