เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

1.ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าTHAICREAM ได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

2.ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่มีค่าดำเนินการ บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากรับเรื่องภายใน 15 วันและเวลาทำการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น 

3.เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ใช้เฉพาะสินค้าที่เป็นตราสินค้า THAICREAM / ไทยครีม และเงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อนี้ไม่รวมถึงสินค้าที่จ้างผลิตภายใต้ยี่ห้ออื่น หรือ ตราสินค้าอื่น ซึ่งพิจารณาตามสัญญาจ้างผลิตเท่านั้น     

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าตราสินค้า THAICREAM / ไทยครีม

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าตราสินค้า THAICREAM / ไทยครีม โปรดติดต่อมาที่ LINE ID : @THAICREAM (อย่าลืมใส่ @ นำหน้า) พร้อมแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อเพื่อเข้าสู่ระบบแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ 

นโยบายการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ตราสินค้า THAICREAM / ไทยครีม   

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าตราสินค้า THAICREAM / ไทยครีม แล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ท่านสามารถคืนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7  วันนับจากวันที่ที่ปรากฏในใบรับสินค้าว่ามีผู้ลงนามรับสินค้า ซึ่งระยะเวลา 7 วันให้รวมวันเสาร์ อาทิตย์ 

2.ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS หรือ kerry  ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า) ซึ่งต้องเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯเท่านั้น ซึ่งท่านต้องนำเอกสาร หลักฐาน เป็นสลิปที่สามารถตรวจสอบสถานะได้ว่าได้นำส่งคืน โดยท่านต้องแสดงสลิปและหลักฐานการจัดส่งที่แผนกบริการลูกค้าที่ LINE ID : @THAICREAM (อย่าลืมใส่ @ นำหน้า) เมื่อจัดส่งแล้ว

3.สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ และ ฉลากทุกอย่างอยู่ครบ 

4.เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน ซึ่งการคืนเงินจะเกิดขึ้นหลังจากรับเรื่องภายใน 15 วันและเวลาทำการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น  

  เงื่อนไขการคืนและเปลี่ยนสินค้านี้ให้ใช้เฉพาะสินค้าที่มีตราสินค้า THAICREAM / ไทยครีม และเงื่อนไขการคืนสินค้านี้ไม่รวมถึงสินค้าที่จ้างผลิตภายใต้ยี่ห้ออื่น หรือ ตราสินค้าอื่น ซึ่งพิจารณาตามสัญญาจ้างผลิตเท่านั้น

      **หมายเหตุ** 

  •   ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
  •  กรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทางติดต่อสั่งซื้อ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ·  โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
  •  หากเป็นงานสั่งผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่น ยี่ห้ออื่น ไม่สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้ทุกกรณีให้ยึดตามสัญญาว่าจ้างผลิตหากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนมีการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้ทุกกรณี
  •  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
Visitors: 1,036,839