5 พฤศจิกายน. กิจกรรมบริษัท “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

5 พฤศจิกายน. กิจกรรมบริษัท “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ได้มีการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้มีความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หากเกิดอัคคีภัยที่ไม่คาดฝัน ไม่ตื่นตะหนกแต่มีความสามารถในการรับมือเบื้องต้นและดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยได้รับความร่วมมือจากพี่ ๆ ทีมงาน บีแอลการดับเพลิงมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และซ้อมดับเพลิงและอพยพ

 

เพราะพนักงานมีค่ากับองค์กร บริษัท ไบโอเดอเนช

ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 983,017