เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง

 บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 6 พฤษภาคม 2546 โดยคุณ กฤศกัญญา เบญจาธิกูล ประธานกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ของการก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศมาเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย  พร้อมเปิดศูนย์บริการความงามเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางของคนไทย  แต่ในภายหลัง คุณ กฤศกัญญา เบญจาธิกูล ได้หันเหกระบวนการความคิดว่าจะทำให้เครื่องสำอางมีความหลากหลายได้อย่างไร และตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดเนื่องจาก การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสินค้าอาจไม่ตรงกับสภาพผิวของชาวไทยเท่าไหร่นัก จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งโรงงาน แต่นำเทคโนโลยีการผลิตทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นสากลในด้านการผลิต

 

เมื่อโรงงานด้านการผลิตมีความเป็นรูปธรรมแล้ว จึงมีแนวคิดในเชิงการให้ บริการครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการ รับผลิตสินค้า สปา ครีม เครื่องสำอาง โดยให้บริการผ่าน www.Thaicream.comและใช้แบรนด์หลักอย่าง THAICREAM เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคในฐานะผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากพืชสมุนไพรไทยนอกจากการใช้สารสกัดที่มีทุกมุมโลก ภารกิจที่สำคัญของการดำเนินกิจการคือการนำพืชสมุนไพรไทยมาสกัด และเน้นการสร้างงานวิจัยที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาตลาดสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นกำลังสำคัญซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำ ในส่วนประบวนการกลางน้ำ สร้างมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และเปิดแลปวิจัยพร้อมวิเคราะห์เครื่องสำอางแบบมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวัลโรงงานต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในด้านปลายน้ำให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า สามารถจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกเพราะไม่มุ่งเน้นคนกลาง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ด้วยบริการที่ตอบโจทย์สร้างทีมงานมืออาชีพรองรับให้บริการทุกวันผ่านออนไลน์ไม่มีวันหยุดช่วงเวลา 9.00-22.00 ในทุกวัน หัวใจสำคัญทางธุรกิจของเราคือ ความมุ่งมั่นในธุรกิจเครื่องสำอางที่มาจากสมุนไพรไทย  ต้องการส่งมอบเครื่องสำอางที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแก่ลูกค้าทั่วโลก และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เราเชื่อมั่นว่า ด้วยความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในธุรกิจเครื่องสำอางที่ยาวนานมาก 17 ปี  จะทำให้เรายังคงได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด อีกทั้งช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

 

สถานที่ตั้ง

 สำนักงานใหญ่    1143 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

 สำนักงาน          100/15 อารีย์สัมพันธ์ซอย 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

 โรงงาน             21/22 หมู่ 2 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120

     

ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินการผลิต  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านสปา  เช่น  ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดผิว  ครีมขัดผิว  เกลือแช่  สครับเกลือ  หรือ  โคลนพอกผิวโดยได้รับความไว้วางใจจากสปาชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย  ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาสูตร  โดยมีนโยบายควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หัวใจหลักสำคัญของคำว่า คุณภาพสูงสุดต้องมาก่อนเสมอ เพื่อผู้บริโภคได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์

 

การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

นอกจากความตั้งใจในการวิจัยและพัฒนา ยังให้ความสำคัญในการคัดกรองวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้ พร้อมระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถานที่ผลิตเป็นระบบปิดเพื่อลดการปนเปื้อน พิถีพิถันทุกขั้นตอนของการผลิต บุคคลกรได้รับการอบรมทั้งการผลิต และความปลอดภัยชัวอนามัน มีระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนตรวจปล่อย ซึ่งเป็นมาตรฐานหัวใจสำคัญให้บริษัทดำเนินการกิจการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยพร้อมบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างบริการที่พึงพอใจให้ผู้บริโภค

มาตรฐานและรางวัล

รางวัลเกียติยศสำคัญ

  1. สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2019

        2. Top SME Award 2019 ด้านการวิจัยและพัฒนา

        3.รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

ด้านการผลิตเครื่องสำอาง

4. ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices (GMP)

5. ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุข

ด้านการบริหารจัดการ

6. ISO 9001:2015 Quality management systems

7. Success case Digital for SME จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด้านแรงงาน

8. มาตรฐานแรงงานไทยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

9. โรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

10. โรงงานต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลรังสิต

11. Green Industries ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

12. ISO14001:2015 สิ่งแวดล้อม

ด้านการส่งออก

13. Thailand Trust Mark จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย

ด้านความเชื่อมั่น

14. DBD VERIFIED ระดับ SILVER มาตรฐานเชื่อถือในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

15. การขึ้นทะเบียนตลาดตรง กับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์

16. NOMINEE SPA PRODUCTS PROFESSIONAL จากสมาคมสปาไทย

17. รางวัลรองชนะเลิศ THAI RICE COSMETICS 2019 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับคลัสเตอร์เครื่องสำอาง (THAICREAM BLISS SILK COCOONS & RICE MASSAGE OIL)

18. รางวัลรองชนะเลิศ INNOVATIVE COSMETICS 2019 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับคลัสเตอร์เครื่องสำอาง (THAICREAM MARL SUNSCREEN)

19. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คัดเลือกให้ MARL SUNSCREEN และ BLISS SILK COCOONS & RICE MASSAGE OIL ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพแห่งปี พ.ศ2563

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร 

ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ที่มาพร้อมระบบคุณภาพสู่สังคมไทยในรูปแบบที่นำสมัย พร้อมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

พันธกิจ (Mission) ขององค์กร 

1. มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพผิวและมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค
2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ให้แพร่หลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
3. สร้างความมั่งคั่งในระดับที่ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรมีความพึงพอใจ
4. ส่งเสริมทักษะความชำนาญ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้พนักงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพอย่างยั่งยืน
5. ให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อความตั้งใจแน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต

 

ค่านิยม (Core Value) ขององค์กร 

ถูกต้อง ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีซื่อสัตย์ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร ผู้บริโภค และประเทศชาติ

ถูกที่  พนักงานทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญโดยการสร้างการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญที่เป้าหมายรวมมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว

ถูกเวลา ดำเนินกิจการแบบเป็นลำดับขั้นตอน วางแผนตามกรอบเวลาด้วยความปลอดภัยทางชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วและมีนวัตกรรมแบบแผนจะทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย

ในราคาที่ถูกใจ ดำเนินธุรกิจแบบไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้มีโอกาศใช้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานโดยทุกฝ่ายต้องไม่แบ่งแย่งผลประโยชน์ หรือความชอบ ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งผลสำเร็จในงานที่ทำ

 

   

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี 

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี

 

 

Visitors: 603,911