เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง

 บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 6 พฤษภาคม 2546 โดยคุณ กฤศกัญญา เบญจาธิกูล ประธานกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ของการก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศมาเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย  พร้อมเปิดศูนย์บริการความงามเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางของคนไทย  แต่ในภายหลัง คุณ กฤศกัญญา เบญจาธิกูล ได้หันเหกระบวนการความคิดว่าจะทำให้เครื่องสำอางมีความหลากหลายได้อย่างไร และตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดเนื่องจาก การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสินค้าอาจไม่ตรงกับสภาพผิวของชาวไทยเท่าไหร่นัก จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งโรงงาน แต่นำเทคโนโลยีการผลิตทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นสากลในด้านการผลิต

 

เมื่อโรงงานด้านการผลิตมีความเป็นรูปธรรมแล้ว จึงมีแนวคิดในเชิงการให้ บริการครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการ รับผลิตสินค้า สปา ครีม เครื่องสำอาง โดยให้บริการผ่าน www.Thaicream.comและใช้แบรนด์หลักอย่าง THAICREAM เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคในฐานะผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากพืชสมุนไพรไทยนอกจากการใช้สารสกัดที่มีทุกมุมโลก ภารกิจที่สำคัญของการดำเนินกิจการคือการนำพืชสมุนไพรไทยมาสกัด และเน้นการสร้างงานวิจัยที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาตลาดสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นกำลังสำคัญซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำ ในส่วนประบวนการกลางน้ำ สร้างมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และเปิดแลปวิจัยพร้อมวิเคราะห์เครื่องสำอางแบบมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวัลโรงงานต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในด้านปลายน้ำให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า สามารถจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกเพราะไม่มุ่งเน้นคนกลาง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ด้วยบริการที่ตอบโจทย์สร้างทีมงานมืออาชีพรองรับให้บริการทุกวันผ่านออนไลน์ไม่มีวันหยุดช่วงเวลา 9.00-22.00 ในทุกวัน หัวใจสำคัญทางธุรกิจของเราคือ ความมุ่งมั่นในธุรกิจเครื่องสำอางที่มาจากสมุนไพรไทย  ต้องการส่งมอบเครื่องสำอางที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแก่ลูกค้าทั่วโลก และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เราเชื่อมั่นว่า ด้วยความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในธุรกิจเครื่องสำอางที่ยาวนานมาก 17 ปี  จะทำให้เรายังคงได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด อีกทั้งช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

 

สถานที่ตั้ง

 สำนักงานใหญ่    1143 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

 สำนักงาน          100/15 อารีย์สัมพันธ์ซอย 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

 โรงงาน             21/22 หมู่ 2 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120

     

ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินการผลิต  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านสปา  เช่น  ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดผิว  ครีมขัดผิว  เกลือแช่  สครับเกลือ  หรือ  โคลนพอกผิวโดยได้รับความไว้วางใจจากสปาชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย  ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาสูตร  โดยมีนโยบายควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หัวใจหลักสำคัญของคำว่า คุณภาพสูงสุดต้องมาก่อนเสมอ เพื่อผู้บริโภคได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์

 

การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

นอกจากความตั้งใจในการวิจัยและพัฒนา ยังให้ความสำคัญในการคัดกรองวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้ พร้อมระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถานที่ผลิตเป็นระบบปิดเพื่อลดการปนเปื้อน พิถีพิถันทุกขั้นตอนของการผลิต บุคคลกรได้รับการอบรมทั้งการผลิต และความปลอดภัยชัวอนามัน มีระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนตรวจปล่อย ซึ่งเป็นมาตรฐานหัวใจสำคัญให้บริษัทดำเนินการกิจการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยพร้อมบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างบริการที่พึงพอใจให้ผู้บริโภค

มาตรฐานและรางวัล

รางวัลเกียติยศสำคัญ

  1. สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2019
  2. สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2020
  3. Top SME Award 2019 ด้านการวิจัยและพัฒนา
  4. รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563
  5. รางวัล SME NEW NORMAL 2020 จาก สสว.

        

ด้านการผลิตเครื่องสำอาง

6. ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices (GMP)

7 ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุข

ด้านการบริหารจัดการ

8. ISO 9001:2015 Quality management systems

9. Success case Digital for SME จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด้านแรงงาน

10. มาตรฐานแรงงานไทยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

11. โรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

12. โรงงานต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลรังสิต

13 Green Industries ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

14. ISO14001:2015 สิ่งแวดล้อม

ด้านการส่งออก

15. Thailand Trust Mark จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย

ด้านความเชื่อมั่น

15. DBD VERIFIED ระดับ SILVER มาตรฐานเชื่อถือในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

16. การขึ้นทะเบียนตลาดตรง กับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์

17. NOMINEE SPA PRODUCTS PROFESSIONAL จากสมาคมสปาไทย

18. รางวัลรองชนะเลิศ THAI RICE COSMETICS 2019 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับคลัสเตอร์เครื่องสำอาง (THAICREAM BLISS SILK COCOONS & RICE MASSAGE OIL)

19. รางวัลรองชนะเลิศ INNOVATIVE COSMETICS 2019 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับคลัสเตอร์เครื่องสำอาง (THAICREAM MARL SUNSCREEN)

20. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คัดเลือกให้ MARL SUNSCREEN และ BLISS SILK COCOONS & RICE MASSAGE OIL ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพแห่งปี พ.ศ2563

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร 

ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ที่มาพร้อมระบบคุณภาพสู่สังคมไทยในรูปแบบที่นำสมัย พร้อมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

พันธกิจ (Mission) ขององค์กร 

1. มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพผิวและมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค
2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ให้แพร่หลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
3. สร้างความมั่งคั่งในระดับที่ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรมีความพึงพอใจ
4. ส่งเสริมทักษะความชำนาญ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้พนักงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพอย่างยั่งยืน
5. ให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อความตั้งใจแน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต

 

ค่านิยม (Core Value) ขององค์กร 

ถูกต้อง ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีซื่อสัตย์ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร ผู้บริโภค และประเทศชาติ

ถูกที่  พนักงานทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญโดยการสร้างการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญที่เป้าหมายรวมมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว

ถูกเวลา ดำเนินกิจการแบบเป็นลำดับขั้นตอน วางแผนตามกรอบเวลาด้วยความปลอดภัยทางชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วและมีนวัตกรรมแบบแผนจะทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย

ในราคาที่ถูกใจ ดำเนินธุรกิจแบบไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้มีโอกาศใช้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานโดยทุกฝ่ายต้องไม่แบ่งแย่งผลประโยชน์ หรือความชอบ ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งผลสำเร็จในงานที่ทำ

 

   

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี 

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี

 

 

Visitors: 1,036,845